Werklandschappen van de Toekomst

In het programma ‘Werklandschappen van de Toekomst’ worden onaantrekkelijke kale bedrijventerreinen getransformeerd naar werklocaties waar medewerkers graag komen. Het groen, zowel binnen als buiten, moet bijdragen aan werkplezier, vitaliteit en productiviteit. Daarnaast worden risico’s van hitte en wateroverlast beperkt door het inzetten van grotendeels groene en natuurlijke oplossingen op daken, gevels, parkeerterreinen en wandelpaden in de openbare ruimte. Ook wordt gewerkt aan duurzame opwekking van energie, het bevorderen van een circulaire samenleving en een versterking van de biodiversiteit.

Met de Groeifondsaanvraag voor Werklandschappen van de Toekomst werken we toe naar toekomstgerichte groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de aanvraag namens onze gehele coalitie ingediend. In april 2022 hoorden we dat een bedrag van 26 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds is gereserveerd voor Werklandschappen van de Toekomst. Om deze reservering om te zetten in een toekenning waren nog wat aanpassingen in het programmavoorstel nodig. Daarmee zijn we de afgelopen maanden aan de slag gegaan en inmiddels is ons aangepaste voorstel ontvangen door het Nationaal Groeifonds. In oktober 2022 besloot de ministerraad op basis van het advies van het Nationaal Groeifonds om 26 miljoen euro toe te kennen aan het programma Werklandschappen van de Toekomst. Het practoraat Groene Leefbare Stad zal een belangrijke rol krijgen binnen toegepast onderzoek en de realisatie van livinglabs met studenten en bedrijfsleven.

Voor meer info en consortiumpartners zie: Aanvraag Groeifonds: Werklandschappen van de Toekomst | IVN

Lees meer