Projecten

Hier staat een overzicht van de huidige projecten die door Groene Hotspot Houten geïnitieerd zijn, of waar we als partner bij betrokken zijn. Uitgangspunt bij alle projecten is de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verbeteren, en het bevorderen van de doorstroom vmbo-mbo-bedrijfsleven.