Privacy statement

Yuverta hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy rondom het gebruik van deze website. 

Privacy- & Cookieverklaring

Yuverta Hotspots en uw privacy

In deze Privacy- & Cookieverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat dit voor iedereen duidelijk is. Uw gegevens zijn bij ons in goede handen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Stichting Yuverta is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot u als persoon. Denk daarbij aan uw naam en e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook aan uw telefoonnummer of geboortedatum. Alles wat met deze persoonsgegevens wordt gedaan, noemen we ‘verwerken’. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, het bewaren, het raadplegen, het gebruiken, maar ook het verwijderen van persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Denk daarbij aan:

  • (Potentiële) contactpersonen van organisaties die wij tot onze partners, leveranciers of (anderszins) zakelijke relaties rekenen.
  • Personen die zich op de site registreren en daarmee op onze site actief zijn.

Op deze site verwerken wij gegevens die voor de werking van de site nodig zijn. Daarnaast verwerken wij uw privé of zakelijke contactgegevens:

  • Naam
  • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
  • IP-adres

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, waarbij we per doel een aantal voorbeelden van verwerkingen hebben opgenomen.

1. Om u op te nemen in ons netwerk voor kennisuitwisseling

Als u, of de organisatie die u vertegenwoordigt, partner wil worden, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Dat geldt ook als u, of de organisatie die u vertegenwoordigt, leverancier van ons wilt worden of een zakelijke samenwerking met ons wilt aangaan. Of in het geval u zich op onze site registreert en actief deelneemt in het kennisnetwerk. Ook dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig.

2. Om u van feedback te kunnen voorzien

Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens op het moment dat u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door informatie aan te vragen via onze website of door ons contactformulier in te vullen.

3. Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren

Om u als contactpersoon en de organisatie die u vertegenwoordigt goed van dienst te kunnen zijn en de meest optimale ondersteuning te bieden, verwerken wij gegevens onder meer voor marketingactiviteiten. Zo kunnen we u bijvoorbeeld via telefoon of e-mail informeren over onze diensten. Dit doen we alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Wij verwerken uw gegevens onder een van de volgende grondslagen:

  • Toestemming van u als betrokkene;
  • Uitvoering van een overeenkomst waarin u of uw werkgever partij is;
  • Wettelijke grondslag;
  • Indien wij uw persoonsgegevens verwerken onder het gerechtvaardigd belang van Yuverta of een derde wordt dat in deze privacyverklaring nader toegelicht.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals we die genoemd hebben. Uw persoonsgegevens bewaren wij ook niet langer dan nodig is. De financiële administratie, waar soms ook persoonsgegevens in staan, bewaren we conform de wettelijke eisen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens met derde partijen. Uiteraard informeren wij u daarover, en delen uw gegevens enkel en alleen na uw uitdrukkelijke toestemming.

Voor sommige werkzaamheden schakelen wij opdrachtnemers of verwerkers in, bijvoorbeeld voor e-mail marketing of partnerdatabeheer. Wij maken alleen gebruik van opdrachtnemers die, conform de AVG, passende beveiligingsmaatregelen treffen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit leggen we vast in een verwerkersovereenkomst. Daarnaast moeten zij geheimhouding garanderen. Ook mogen zij uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Social media

Op onze website staan links naar social media. Deze Privacy- & Cookieverklaring geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden u aan de privacyregels van deze social media goed te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt. Veel social media aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en slaan uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

Externe links

Onze website kan links bevatten naar andere, externe websites. Deze Privacy- & Cookieverklaring geldt niet voor deze websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze externe websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Onze website maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies. Omdat de analytische cookies zijn geanonimiseerd, vragen wij niet actief om uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Wij kunnen u namelijk niet persoonlijk identificeren wanneer u onze website bezoekt.

1. Functionele cookies

Functionele cookies gebruiken we om de website te laten werken, en om uw voorkeuren als bezoeker van onze website te registreren en te onthouden. Dit zorgt ervoor dat u uw voorkeuren niet steeds opnieuw hoeft aan te geven.

2. Analytische cookies

De site maakt geen gebruik van analytische cookies, profilering of geautomatiseerde besluitvorming.

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Welke rechten heeft u?

U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Binnen uiterlijk vier weken ontvangt u dan een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of uw gegevens aan te vullen. Als u vindt dat uw persoonsgegevens verwijderd moeten worden, kunt u ons dat ook laten weten.

Vragen & Inlichtingen

Heeft u vragen over deze Privacy- & Cookieverklaring of wenst u meer informatie over uw persoonsgegevens te ontvangen? Neem dan contact op met Groene Hotspot Houten door een e-mail te sturen naar [email protected].

Klachten

Bent u van mening dat uw vraag of klacht onjuist is behandeld? Dan kunt u zich wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming, deze is bereikbaar via het loket voor Informatiebeveiliging en Privacy van Yuverta, e-mail: [email protected].

Uiteindelijk heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het Privacy- & Cookieverklaring

We kunnen deze Privacy- & Cookieverklaring aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan het Privacy- & Cookieverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

De laatste wijziging was op 24 januari 2023.