Wellantcollege twee keer genomineerd voor de Impactprijs Groen Onderwijs 2019!

Deze prijs wordt jaarlijks door GroenPact uitgereikt aan projecten van leerlingen en studenten (van vmbo tot universiteit) die op een of ander manier impact hebben op voedsel, klimaat, en/of leefbaarheid. De onderstaande projecten zijn genomineerd en kwamen tot stand met behulp van Groene Hotspot Houten.

Burenproject Houten (vmbo)
Docenten Sybren van Trijp en Heidi Kamerling begeleidden leerlingen uit de 2e en 3e klas vmbo die voor profiel groen hebben gekozen. Zij werkten aan de realisatie van een buurtinitiatief waarbij bewoners een plantsoen wilden laten aanleggen om hun buurt een groener aangezicht te geven. Het project werd aanbesteed bij het mbo, die het beplantingsplan realiseerde, en uitgevoerd door vmbo-leerlingen.

Watervriendelijke tuin Utrecht (mbo)
Een regenton, een vijver en hoogteverschillen, niet alle Utrechters hebben het in de tuin. Het zou echter wel nodig zijn. Er is steeds meer aandacht voor dit soort watervriendelijke tuinen, omdat het steeds vaker en harder regent. Vier groepjes mbo-studenten van Wellantcollege Houten hebben daarom verschillende ontwerpen gemaakt voor een tuin die zo watervriendelijk mogelijk is. De tuin is aangelegd met behulp van de Gemeente Utrecht en Wilde Weelde. Voor meer info lees onderstaand artikel in De Utrechtse Internet Courant (DUIC):

De Tuin van de Toekomst

In elke categorie is een geldbedrag van 2500 euro te winnen voor het beste project. Op 13 februari wordt bekend gemaakt wie de winnaars zijn. Klik hieronder voor een overzicht van alle genomineerden:

Impactprijs Groen Onderwijs 2019

Wil je de reacties lezen of reageren?