Groene Hotspot Houten: makelaar in groen onderwijs

De waarde en het belang van een groene leefomgeving is de afgelopen jaren sterk gestegen en zal de komende jaren alleen nog maar meer toenemen. Groen biedt oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, toenemende verstedelijking en achteruitgang van biodiversiteit. Dit begint bij de basis: goed groen onderwijs. Voor het mbo is de samenwerking met het bedrijfsleven van groot belang. Een goede samenwerking zorgt ervoor dat opleiding en praktijk meer op elkaar aansluiten, en bevordert de doorstroom vanuit onderwijs naar bedrijfsleven. Groene Hotspot Houten is opgericht om groenbedrijven, hoveniers en urban greeners met elkaar te verbinden en biedt een platform aan studenten en professionals om elkaar te ontmoeten en kennis te delen.

Op de website onderwijsvoormorgen.nl staat een interessant artikel over Groene Hotspot Houten, haar functie als makelaar in groen onderwijs en wat de opleiding Urban Green Development kan betekenen voor de toekomst van onze steden.

Verder lezen

Onderwijsvanmorgen.nl is een initiatief van uitgeverij Malmberg en is hét inspiratie- en kennisplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs. Onze ambitie: leerkrachten ondersteunen en faciliteren in de dagelijkse lespraktijk om het onderwijs beter te maken.
 

Wil je de reacties lezen of reageren?