Groene Hotspot Houten start Europees netwerk voor stedelijk groen 

Groene Hotspot Houten, onderdeel van Wellantcollege, is dé ontmoetingsplek voor hoveniers, groenbedrijven en urban greeners. Samen met partners in Denemarken, Finland, Roemenië, Spanje en Tsjechië gaat Groene Hotspot Houten de komende jaren bouwen aan een European Platform for Urban Greening (EPLUG).  

https://platformurbangreening.eu

Kennis en vaardigheden bij groene professionals vergroten 

Doel van dit internationale netwerk is om de expertise rondom biodiversiteit, klimaatadaptatie en welzijn door groen in de stedelijke leefomgeving te delen en verder te ontwikkelen, en zo de benodigde kennis en vaardigheden bij groene professionals in Europa te vergroten. 

De onderwijsinstellingen uit de genoemde landen werken nauw samen met bedrijven en overheden om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de regionale behoeften in Europa. 

Van fijnstof tot groene gevels 

De focus, expertise en klimaatzone verschillen per regio. Door de krachten te bundelen en good practices met elkaar te delen, kunnen regio's leren van groene toepassingen elders. Denk bijvoorbeeld aan daktuinen en groene gevels, het afvangen van fijnstof door specifieke bomen en struiken, eetbare parken, en groene oplossingen voor hevige regenval en langdurige periodes van droogte.

Een greep uit de belangrijkste projectresultaten 

- Zes Europese Centres of Vocational Excellence rondom stedelijk groen, vergelijkbaar met Groene Hotspot Houten 
- Relevante, innovatieve en aantrekkelijke curricula over biodiversiteit, klimaatadaptatie en welzijn in de stedelijke, groene leefomgeving 
- Aanbod voor levenslange ontwikkeling van docenten en trainers in het (middelbaar) beroepsonderwijs en professionals op het gebied van stedelijk groen 
- Een opleidings- en belevingscentrum rond verticale groenvoorziening 
- Virtuele en blended leermethoden voor studenten en werknemers 
- Uitwisseling van studenten, docenten, werknemers en werkgevers  

Partners 

Vanuit Nederland nemen Groene Hotspot Houten, hoveniersbedrijf Koninklijke Ginkel Groep, de Nederlandse branchevereniging voor groenprofessionals VHG en het innovatieve PPS-netwerk Katapult deel aan het project. In de overige landen zijn vergelijkbare partners die het groene onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven representeren aangesloten. Overkoepelende projectpartner is de Europese branchevereniging voor groenprofessionals ELCA

Erasmus+ 

Het vierjarige project wordt gefinancierd door het Europese subsidieprogramma Erasmus+. Het European Platform for Urban Greening is één van de zeven Europese Platforms of 'Centres of Vocational Excellence' die in 2020 door de Europese Unie zijn geselecteerd. In totaal waren er 55 aanvragen, met daarin meer dan 1300 partners uit de 27 EU-lidstaten en 25 niet-EU-landen.  

Wellantcollege is penvoerder en coördinator van het project. EPLUG bouwt voort op de contacten en opbrengsten die zijn voortgekomen uit Yebisu en LOASA; eerdere Europese projecten die Wellantcollege heeft geleid. 

Meer weten? Neem dan contact op met projectleider Jan Jeronimus

Wil je de reacties lezen of reageren?