Groen bouwen voor Aardbewoners

Koninklijke Ginkel Groep, partner van de Groene Hotspot en van het European Platform for Urban Greening, heeft een whitepaper gepubliceerd met als thema 'Groen bouwen voor Aardbewoners'. Een uitgebreid betoog en praktische handleiding over natuurinclusieve, gezonde en watercirculaire gebouwen, voor nu én voor later.

"Gebouwen zijn er niet langer alleen voor mensen of economische activiteit. Elk gebouw, groot of klein, moet toegevoegde waarde bieden aan de levende organismen die in de bebouwde, stedelijke omgeving kunnen leven. Aan Aardbewoners dus. Dergelijke gebouwen zijn per definitie groen en blauw. Want groen en water zijn belangrijke factoren in een geschikte biotoop voor Aardbewoners."

Wat is een levend gebouw?
Het concept van het levende gebouw is in 2018 gemunt door de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) met de publicatie van een handleiding voor architecten, opdrachtgevers, bouwers en hoveniers. Het levende gebouw is er bewust niet duidelijk gedefinieerd om ruimte te laten voor inspiratie. De Koninklijke Ginkel Groep definieert een levend gebouw ook wel eens als een gebouw dat de basis voor leven stimuleert. Dat is een natuurinclusief gebouw waarin groen integraal is verwerkt: in, aan, om, en op het gebouw.

Klik hieronder voor de link naar de pdf:

Groen bouwen voor Aardbewoners

Copyright foto's: Koninklijke Ginkel Groep

Wil je de reacties lezen of reageren?