Partners: Excellente bedrijven en organisaties

Op deze pagina staan 'Excellente' bedrijven of organisaties waarmee Yuverta een nauwe samenwerking heeft. Tevens staan hier ook de bedrijven die deelnemen aan het project Excellente scholen - Excellente leerbedrijven van de VHG en de organisaties die een bijdrage geven aan de tot standkoming van de groenstudieclub Midden Nederland. Voor kennisbijeenkomsten in samenwerking met de groenstudieclub zie agenda op deze website.

Ook uw organisatie kan excellent worden. De eerste optie is door een nauwe samenwerking aan te gaan met Yuverta. De tweede optie is door aan te sluiten bij het project excellentie van de VHG (loopt via de VHG). Een derde optie is door actief deelnemen aan de digitale community. Voor elke bijdrage (artikel, vraag of reactie) kun je punten verdienen. Elk bedrijf dat 1000 punten verdiend heeft, krijgt de status Excellent en daarmee automatisch ook een plek in de 'eregalerij' van Groene Hotspot Houten!