Masterclass - sociale waarden van groen

woensdag 14 oktober 2020

Groen wordt vaak in relatie gebracht tot klimaatadaptatie, biodiversiteit en vormgeving, maar heeft daarnaast ook een gunstig effect op het welzijn en de gezondheid van de mens. In deze masterclass doe je kennis op van de sociale aspecten van groen. Je leert hoe je (maatschappelijke) organisaties kunt helpen om groen een belangrijke plek te geven.

In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Wat vertelt onderzoek ons over het effect van groen op het welzijn, de gezondheid en het herstel van mensen? En hoe kun je organisaties helpen hier vorm aan te geven?
- Kennis over de realisatie van groene schoolpleinen en groene leerplekken; zowel op strategisch als op ontwerpniveau.
- Vormgeven van buurtparticipatie; implementeren en continueren in wijken en publieke terreinen.
- Kijken naar divers onderzoek met betrekking tot het effect van een groene werkomgeving (concentratie, productiviteit, welzijn etc.).
- Methoden en verdienmodellen om bedrijven te helpen hier vorm aan te geven. 
- Excursie: bezoek aan relevante projecten.

Cursusdata:
Deze masterclass vindt plaats op: 14, 28 oktober, 4 en 11 november 2020.
Lestijden: van 09.30 uur – 16.00 uur.

Locatie:
Wellantpark, Oud Wulfseweg 3, 3992 LT, Houten

Klik op de link hieronder voor meer info en om je in te schrijven:

Masterclass sociale waarden van groen