Lezing 'i-Tree Eco: de baten van bomen'

dinsdag 18 februari 2020

Groenstudieclub Midden-Nederland ism Groene Hotspot Houten

De lancering van i-Tree Nederland op 14 februari 2019 was een belangrijk moment voor de Nederlandse stadsboom. Eindelijk is het mogelijk om de positieve effecten van bomen voor de leefomgeving zichtbaar te maken door deze om te zetten in een geldwaarde en effecten op het stadsklimaat te kwantificeren.

Klimaatdoelstellingen, wateroverlast, (bio)diversiteit, ziekten en plagen, allemaal hebben ze direct of indirect te maken met bomen. Met i-Tree kan berekend worden welke bijdrage bomen leveren aan deze onderwerpen. Per individuele boom geeft i-Tree onder andere informatie over de CO2 voorraad en jaarlijkse CO2 vastlegging in het hout van de boom, het verbeteren van de luchtkwaliteit en waterafvang door de boom. Ook kroongegevens en de impact van ziekten en plagen op een bomenbestand zijn belangrijke uitkomsten.

Door niet naar stuks te kijken maar de kwaliteit van de leefomgeving te relateren aan kroonoppervlak en zelfs bladoppervlak kan beleid en politiek meetbaar ondersteund worden bij beleidsvorming. i-Tree kan door middel van scenario’s zelfs een kijkje in de toekomst geven hoe de baten van bomen zich gaan ontwikkelen. Tijdens deze lezing wordt u op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen rondom i-Tree, hoe het werkt en wat de toepassingsmogelijkheden zijn met uiteindelijk doel meer inzicht te krijgen in de waarde van bomen.

Spreker: Wendy Batenburg, boomtechnisch adviseur-wetenschappelijk medewerker Terra Nostra.

Datum: 18 februari 2020
Tijdstip: 19.30 - 22.00 uur
Locatie: Wellantpark, Oud Wulfseweg 3, 3992 LT Houten

Er zijn parkeermogelijkheden op het parkeerterrein aan de Oud Wulfseweg of aan de Randhoeve 2.

Doelstelling van de groenstudieclub is het uitwisselen en verspreiden van vakkennis tussen de groenvoorzieners en het bevorderen van het onderlinge netwerk. Streven is om onderwerpen aan bod te laten komen passend in het brede vakgebied binnen de Openbare Ruimte. www.groenstudieclubmiddennederland.nl