Excellente scholen en bedrijven

Verbetering samenwerking MBO en bedrijfsleven

Goed MBO-onderwijs kan niet zonder een structurele inbreng vanuit het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan niet zonder MBO-studenten. Die samenwerking verloopt niet altijd optimaal. In dat kader heeft VHG het project ‘Excellente scholen - excellente leerbedrijven’ opgezet. Hoe doen we dat?

MBO-docenten starten het project met een stage van vijf dagen bij één van de deelnemende bedrijven. Zo krijgen zij een beeld van de sector anno nu, bouwen zij een relatie op met het bedrijf en verkennen zij de mogelijkheden om dat bedrijf te betrekken bij de opleiding. De bedrijven zijn betrokken bij het onderwijs door gastlessen, excursies, etc. In een aantal gevallen zijn er al bedrijven die hele lesblokken over afgebakende thema’s voor hun rekening nemen.

Zinvolle stages zijn belangrijk; bedrijven beoordelen de stageopdrachten en zorgen voor goede stageplekken. Hier wordt ook een externe coördinator ingezet om de samenwerking tot stand te brengen en te coördineren.

Excellente scholen en excellente leerbedrijven