Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bijen

Al jarenlang is er sprake van een enorme daling van bijenpopulaties overal ter wereld. Ook de 358 verschillende soorten wilde bijen zijn in gevaar. En dat terwijl wilde bijen immens belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening – meer dan tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving! – en voor het behoud van biodiversiteit. We kennen inmiddels de belangrijkste oorzaken: gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit wordt mede veroorzaakt door intensieve landbouw, het gebruik van pesticiden, toenemende verstedelijking en verstening van de buitenruimte. Maar wat kunnen we hier nu tegen doen? Het landelijke project Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bijen.

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNLNaturalisIVN en Natuur & Milieu. Mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. Dit wordt gerealiseerd door het verbeteren van de leefomgeving van de bij, het stimuleren van lokale initiatieven en door het opzetten van een educatieprogramma, waar het Wellantcollege als partner aan verbonden is.

Educatieprogramma

Om structureel betere levenskansen voor de wilde bijen te creëren, is voorlichting en educatie voor de (aankomend) groenprofessional heel belangrijk. Daarom heeft het biodiversiteitsteam van Wellantcollege mbo Houten speciaal voor Nederland Zoemt een educatieprogramma gemaakt voor vakdocenten, studenten en de groene professional. Insteek is om hoveniers en groenvoorzieners klaar te stomen voor bijvriendelijk beheer. Hiervoor zijn verschillende lesmodules ontwikkeld die te downloaden zijn vanaf de website van Nederland Zoemt: www.NederlandZoemt.nl/educatieprogramma. Voor dit project is nauw samengewerkt met specialisten als Arie Koster (www.denederlandsebijen.nl) en Gert-Jan Koopman (Heem).

App Bijenplanten

Als aanvulling op het educatieprogramma is er door het Ontwikkelcentrum een speciale app ontwikkeld op basis van een door Arie Koster aangeleverde plantenlijst, met daarin een uitgebreide database van bijvriendelijk planten. Alle planten in deze app zijn geschikt voor wilde bijen, hommels en/of honingbijen en kunnen toegepast worden in bijvoorbeeld tuinen. Het voordeel van de app is dat je hiermee razendsnel planten kunt zoeken en sorteren op bijvoorbeeld specifieke kenmerken, kleur of bloeiperiode. Door deze filters kun je dus feilloos de juiste plant voor de juiste plek vinden. Hiermee is de app hét ideale hulpmiddel voor iedereen die de (wilde) bijen wil helpen. Als je de app wil downloaden, ga dan naar: http://bijenplanten.groenehotspothouten.nl

Wil je de reacties lezen of reageren?