GroenPact Manifestatie impuls voor groen onderwijs

In Fort Voordorp in Groenekan werd op woensdag 16 januari de GroenPact Manifestatie gehouden. Een interactieve bijeenkomst georganiseerd voor iedereen die bij de groene sector en het onderwijs betrokken is. De presentatie van ‘GroenPact 2e Fase’ en de ondertekening van de ‘Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Groen Onderwijs’ door minister Carola Schouten van LNV benadrukten het belang en de urgentie van goed groen onderwijs voor de toekomst. Op de manifestatie werd ook bekend gemaakt wie de winnaars zijn van de Impactprijs Groen Onderwijs 2018.

Groen onderwijs en de samenleving

Minister Schouten hield een gloedvol betoog over groen onderwijs: “Groen onderwijs gedijt het best als het middenin de samenleving staat. De uitdaging is om mee te gaan met deze veranderende samenleving.” De transitie naar natuurinclusieve landbouw is hier onlosmakelijk mee verbonden. De minister onderschreef dit door de ambitie uit te spreken om in 2030 kringlooplandbouw centraal te stellen in Nederland.

Green Deal Natuurinclusieve Landbouw

In het bijzijn van de minister vond de ondertekening van de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw plaats. Door middel van ‘green deals’ wil de overheid de overgang naar een duurzame economie versnellen. In deze green deal hebben alle partijen afgesproken dat natuurinclusieve landbouw een integraal onderdeel wordt van het groene onderwijs.

GroenPact 2e Fase

GroenPact is een samenwerkingsverband waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineen slaan om het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland verder te versterken. In de eerste fase is een basis gelegd voor het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid en zijn diverse projecten gerealiseerd en acties ondernomen. De tweede fase van GroenPact heeft een nieuwe aanpak en richt zich meer op actuele maatschappelijke thema’s, zoals wat de klimaatopgave en kringlooplandbouw gaan betekenen voor het groene onderwijs.

De middag bestond naast lezingen ook uit een workshopronde waar verschillende groene initiatieven en projecten konden worden gepresenteerd. Groene Hotspot Houten hield ook een presentatie over wat de community kan betekenen voor onderwijs en bedrijfsleven. Klik hier voor de presentatie.

Meer weten over GroenPact, de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw en de Impactprijs Groen Onderwijs? Klik hieronder voor een artikel op de website van GroenPact.

Verder lezen

(Bron foto's: GroenPact)
Minister Schouten op de GroenPact Manifestatie

Wil je de reacties lezen of reageren?