Goed groen onderwijs maak je samen

Sinds een aantal jaren, eigenlijk al sinds de afschaffing van het kenniscentrum Aequor, voert Branchevereniging VHG haar onderwijsbeleid uit onder de titel ‘Goed groen onderwijs maak je samen’. In dat kader werkt VHG samen met onderwijsinstellingen en regionale bedrijven om een aantal doelstellingen te realiseren.

Verbetering doorstroom vmbo naar mbo

Bijvoorbeeld het werken aan verbetering van de doorstroom van VMBO naar MBO. Veel jongeren kiezen niet voor een groene MBO-opleiding omdat ze een verkeerd beeld hebben van de sector. Ook in het groene VMBO komt de groene sector niet altijd met al zijn facetten in beeld. Tijd om samen met VMBO-docenten, bedrijven en MBO-scholen een beter beeld neer te zetten. Hoe doen we dat?

Door middel van docentenstages krijgen VMBO-docenten een beter beeld van de sector met al zijn mogelijkheden. Bedrijven verzorgen gastlessen en excursies passend binnen het VMBO-onderwijs om zo de groene sector op een goede manier te laten zien. MBO-docenten sluiten aan bij het project om een rol te spelen binnen de groene keuzevakken teneinde de overgang naar het groene MBO zo geruisloos mogelijk te maken.

Het project wordt gecoördineerd door een externe coördinator met als doel om de verbinding optimaal tot stand te brengen. In totaal zijn er ruim 20 scholen en talloze bedrijven betrokken bij dit project.

Verbetering samenwerking MBO en bedrijfsleven

Goed MBO-onderwijs kan niet zonder een structurele inbreng vanuit het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan niet zonder MBO-studenten. Die samenwerking verloopt niet altijd optimaal.  In dat kader heeft VHG het project ‘Excellente scholen - excellente leerbedrijven’ opgezet. Hoe doen we dat?

MBO-docenten starten het project met een stage van vijf dagen bij één van de deelnemende bedrijven. Zo krijgen zij een beeld van de sector anno nu, bouwen zij een relatie op met het bedrijf en verkennen zij de mogelijkheden om dat bedrijf te betrekken bij de opleiding. De bedrijven zijn betrokken bij het onderwijs door gastlessen, excursies etc. In een aantal gevallen zijn er al bedrijven die hele lesblokken over afgebakende thema’s voor hun rekening nemen.

Daarnaast zijn zinvolle stages erg belangrijk; bedrijven beoordelen de stageopdrachten en zorgen voor goede stageplekken. Hier wordt ook een externe coördinator ingezet om de samenwerking tot stand te brengen en te coördineren.

Doorstroom MBO 4 - Associate Degree

Veel jongeren in de groene sector hebben ambitie en juist die jongeren willen we binden en behouden. In samenwerking met Van Hall Larenstein is gestart met een pilot. Jongeren kunnen direct na het behalen van hun niveau 4 diploma doorstromen naar de Associate Degree-opleiding 'Tuin- en landschapsinrichting'. Deze opleiding volgen ze in deeltijd waarbij ze een werkplek hebben die aansluit bij de opleiding. Op deze wijze kunnen we ook de ambitieuze leerlingen een goede opleiding in de groene sector bieden.

Groene Hotspot

Het AOC-onderwijs en de leerlingenaantallen staan onder druk. De financiële situatie bij een aantal scholen is niet optimaal en de status aparte onder het ministerie van Economische Zaken is afgebouwd. Groen onderwijs zal blijven bestaan maar hoe dat georganiseerd wordt is onzeker.

VHG vindt dat goed groen onderwijs gebaat is bij een concentratie van opleidingslocaties waar expertise aanwezig is, de gehele beroepskolom wordt bediend en een nauwe band met het regionale bedrijfsleven aanwezig is. Een dergelijke opleidingslocatie dient een stevig aantal leerlingen te hebben en te participeren in de programma’s 'Excellente scholen - excellente leerbedrijven' van de VHG Brancheopleiding. Daarnaast is het van belang dat de scholen een goede band met het regionale bedrijfsleven hebben. De eerste Groene Hotspot is geopend op 25 oktober 2018 bij Wellantcollege in Houten.

Wil je de reacties lezen of reageren?