Alumnibijeenkomst 15 maart: GEANNULEERD

Update vrijdag 8 maart 2019: Wegens te laag deelnemersaantal is er besloten de alumnidag van 15 maart niet door te laten gaan.

Op vrijdag 15 maart 2019 wordt er weer een alumnidag gehouden voor oud-studenten van de hoveniers- en groenvoorzienersopleidingen van Wellantcollege Houten. De eerste alumnibijeenkomst, op 25 oktober 2018 was een succes en liet zien hoe groot de behoefte is van oud-studenten om aan de school verbonden te blijven en met elkaar in contact te blijven. Door elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, blijf je up-to-date met de laatste ontwikkelingen in het groen en kun je investeren in jouw toekomst en die van de groene sector. Het thema van de tweede alumnibijeenkomst is: ‘Toekomstbestendige beplanting voor stad en tuin’. Over dit thema worden twee lezingen gehouden, door Michiel van de Bunt (Van der Tol) en Hilbert Ruiter (Buro Ruiter). Klik hieronder voor het complete programma:

Alumnibijeenkomst 15 maart

Op de eerste alumnibijeenkomst werd de Groene Hotspot Houten gelanceerd: een grootschalig samenwerkingsverband tussen onderwijs en bedrijfsleven, met als doel om groen onderwijs te stimuleren en de doorstroom naar het bedrijfsleven te verbeteren. De website van de Groene Hotspot is dé place to be voor (aankomend) hoveniers, groenvoorzieners en urban greeners. Het is een digitale ontmoetingsplek voor studenten en docenten aan de groene opleidingen en professionals uit bedrijfsleven en overheid, waar kennis gedeeld kan worden over actuele thema’s uit de groene leefomgeving.

Deel je kennis, blijf up-to-date en vergroot je netwerk! Alleen door samen te werken kunnen we blijven innoveren en investeren in talentontwikkeling in de groene sector. Kom ook naar de alumnidag! Geef je nu op via info@groenehotspothouten.nl.

NIEUW: de bijeenkomst vindt plaats op de plek waar de Groene Hotspot Houten vanaf februari 2019 zit: op het voormalig terrein van architectuurpark Makeblijde. Naast het ontmoeten van oud-studenten en het bijwonen van twee inspirerende lezingen kun je ook het park bezoeken. We willen graag jouw mening weten over de toekomstige invulling van het park, want we willen dat in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven gaan realiseren.

Alumnibijeenkomst vergroot je netwerk

Wil je de reacties lezen of reageren?