VMBO en het MBO hand in hand

samenwerking vmbo-mbo modeltuintjes

In het najaar van 2018 is het Wellantcollege VMBO Houten aan de slag gegaan met het keuzevak 'tuinontwerp en aanleg'. Tijdens dit keuzevak leren de 4ejaars leerlingen de basisbegrippen in het ontwerpen en aanleggen van tuinen.

Normaliter maken de leerlingen een fictief tuinontwerp wat gekoppeld wordt aan het aanleggen van verschillende facetten van de tuin. Denk hierbij aan een haag, een boom, bestrating, etc. Dit was in het algemeen niet motiverend voor de leerlingen omdat ze de onderdelen die ze hadden aangelegd na afloop ook weer moesten afbreken. Vanwege deze rede is er gezocht naar een andere mogelijkheid.

Modeltuinen naar eigen ontwerp

Er wordt al jaren gebruik gemaakt van modeltuinen bij de Hoveniersopleiding van het Wellantcollege MBO Houten. Zo kwamen de docenten van het VMBO tot een idee om dit te gaan nabootsen voor de VMBO studenten. Zo hebben de leerlingen van het VMBO een perceel gekregen waarbij ze geheel hun eigen ontwerp mochten bedenken. Tijdens het bedenken van het ontwerp waren en verschillende wensen vanuit de ‘klant’ (docent) zoals een boom, een haag, bestrating, gazon en een afrastering. Deze onderdelen werden dan ook door de leerlingen in het ontwerp meegenomen.

Het ontwerpproces werd op het einde beoordeeld in een ‘klantgesprek’; dit kon doormiddel van een presentatie. Het ontwerp werd hierbij gepresenteerd aan de medeleerlingen, docenten en externe hoveniers zoals: Nicole Slagmolen (van Senten Groenprojecten) hoveniers en Marco Franken (Tuinrijck hoveniers).

Tijdens het aanlegproces kwamen de docenten van het VMBO met het idee om het aanlegproces te combineren met het MBO, zo konden verschillende leerdoelen zoals het leren aansturen vanuit het MBO. Het aansturen konden de MBO’ers beoefenen op de VMBO leerlingen. Waarbij het leren aanleggen weer centraal stond bij de VMBO Leerlingen. Op deze manier leert iedereen van elkaar.

Succesvolle samenwerking

Het aanleggen hebben we in 3 ochtenden gerealiseerd. De eerste ochtend stonden de studenten en leerlingen letterlijk tegenover elkaar, en wisten niet hoe ze elkaar moesten aanspreken. De 2e ochtend was er al meer communicatie en samenwerking aanwezig en werd de sfeer onderling ook steeds beter. Omdat de VMBO-studenten resultaat zagen werden zij ook steeds enthousiaster, waardoor de MBO’ers ook meer enthousiasme kregen. De 3e ochtend hebben de studenten en leerlingen zelfs nog gegevens uitgewisseld omdat ze elkaar vast wel is tegen komen in het weekend, zoals hun het verwoorden

Zelf nu nog in het schoolgebouw begroeten de studenten en leerlingen elkaar, terwijl ze dit eerst niet deden!

Al om al is het een prachtig project geweest en zijn de docenten Mark van Noppen (MBO), Hennie van de Helm (MBO), Melanie Genuit (VMBO), Sybren van Trijp (VMBO) en Erik van de Woestijne (VMBO) druk bezig om nog meer van deze projecten te realiseren en te begeleiden.

Wordt vervolgd….

samenwerking vmbo-mbo tuintjes
- Besloten groep -

Wil je de reacties lezen of reageren?