Kennismiddag 'De Wilde Bij'

De wilde bij heeft het zwaar te verduren. Circa de helft van de 358 Nederlandse bijensoorten is er de afgelopen jaren sterk op achteruitgegaan. Hiervan zijn er 34 zelfs geheel uit Nederland verdwenen. Natuur, landbouw en tuinbouw zijn afhankelijk van bijen en andere bestuivers, zoals hommels. Daarom is het belangrijk dat het aantal bijenpopulaties niet verder afneemt, maar groeit.

In mei van dit jaar werd er een speciale kennismiddag over de wilde bij gehouden bij Wellantcollege Houten. Hier werd de huidige stand van zaken besproken en werden er presentaties gehouden over verschillende (landelijke) projecten zoals Nederland Zoemt. Klik hieronder voor de powerpoint van deze bijeenkomst:

Kennismiddag 'De Wilde Bij'

Wil je de reacties lezen of reageren?