Internationale werkweek Duitsland

internationaal werkweek duitsland wellantcollege

Al drie jaar gaat er een groep studenten van Wellantcollege Houten MBO naar het biologisch dynamisch bedrijf  Bauckhof in Amelinghausen, Duitsland. Bij dit bedrijf kunnen veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Het is een gemengd bedrijf met akkerbouw, bosbouw, melkvee, varkens en een landwinkel. Ook ontvangt het bedrijf groepen Duitse scholieren die (verplicht) kennis maken met voedselproductie en natuur. Er is dus een goede accommodatie aanwezig om groepen te ontvangen.

Er worden werkzaamheden uitgevoerd in de aanleg en het onderhoud van terreinen zoals verhardingen, grondwerk, snoeien en houtbewerking. De Bauckhof is opdrachtgever en de studenten hebben een aanspreekpunt waar zij mee overleggen over de werkzaamheden, de geleverde kwaliteit en de benodigde materialen. Waar nodig worden er door de Bauckhof machines en gereedschappen verzorgd.

De studenten komen uit verschillende leerjaren, niveaus en opleidingsrichtingen. Meestal een combinatie van groen en groen grond en infra studenten.

Van 31 maart tot 5 april is er weer een groep van 22 studenten naar de Bauckhof geweest. Momenteel wordt er een nieuwe stal, kaasmakerij en winkel gebouwd. De opdracht voor deze werkweek was om een deel van de infrastructuur rond de nieuwbouw aan te brengen. Hiervoor waren er extra twee graafmachines en een shovel gehuurd. Een kleine shovel, trekkers en karren zijn op het bedrijf aanwezig. De opdracht was het aanbrengen van de hemelwater afvoer van de stal en de kaasmakerij. Aan de hand van een tekening werden buizen van verschillende diameters en putten geplaatst. Het hemelwater werd naar een Wadi geleid. Deze Wadi is ook door de studenten gegraven. Verder is er ongeveer 400m2 klinker verharding gelegd.

Voor de houtbewerking is er een mooi landelijk lattenhek  (met versiering) gemaakt en is een deel van de stal en schuur met lattenwerk betimmerd. Dit werk werd voornamelijk uitgevoerd onder leiding van de nummer 3 winnaar van de Euroskills. De nieuwe Nederlandse kampioenen Skills konden hierdoor goed oefenen voor de komende wereldkampioenschappen in Rusland.

Verder werd er nog snoei en zaagwerk in de beplanting gedaan.

De opdrachtgever is altijd zeer tevreden, dit jaar misschien nog meer, afgelopen zaterdag konden door onze inspanning de koeien hun nieuwe stal in gebruik nemen!! Ook is er al gesproken over de werkzaamheden voor volgend jaar!

Wil je de reacties lezen of reageren?