Factsheet Waterhuishouding

Voldoende en goed functionerend groen is essentieel voor de leefbaarheid in de stad. Indien op de juiste manier aangelegd en onderhouden, kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de waterhuishouding in het stedelijk gebied en daarmee aan de klimaatbestendigheid van de stad.

Deze factsheet van Wageningen University & Research (WUR) geeft een overzicht van de voordelen van groen in de stad op het gebied van de waterhuishouding, en biedt door middel van voorbeelden en aanbevelingen handvatten voor een betere benutting van groen voor dit doel.

Factsheet Waterhuishouding

Wil je de reacties lezen of reageren?