Factsheet Biodiversiteit in de stad

Door de toenemende bevolkingsgroei, intensivering van de landbouw en toenemende verstedelijking neemt wereldwijd de biodiversiteit af. Het groen in de stad kan een toevluchtsoord vormen voor een deel van die biodiversiteit. Daarnaast is een toename van biodiversiteit ook gunstig voor het klimaat in de stad (meer groen), de luchtkwaliteit en de waterhuishouding. Een rijke biodiversiteit heeft een positief effect op het leven en welzijn van de bewoners van de stad.

Deze factsheet van Wageningen Universiteit & Research (WUR) gaat in op het begrip biodiversiteit in de stad, het belang daarvan en de rol van groen voor ondersteuning van die biodiversiteit. Daarnaast biedt het door middel van voorbeelden en aanbevelingen handvatten voor het versterken van biodiversiteit in stedelijk gebied en het beter benutten van de baten van de groene infrastructuur. Klik hieronder voor de factsheet:

Biodiversiteit in de stad

Wil je de reacties lezen of reageren?