Masterclass Klimaatadaptatie

woensdag 17 januari 2024

Klimaatverandering in relatie met water- en groenbeheer.

Klimaatverandering: hoe ga je daarmee om als het gaat om water- en groenbeheer? Leer in de masterclass Klimaatadaptatie wat de veranderingen betekenen voor de inrichting en het beheer van de ruimte.

Doel

Je krijgt inzicht in de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en de rol die groen daarbij kan spelen in water- en groenbeheer.

Masterclass Klimaatadaptie

Het klimaat verandert. Dit heeft effect op de gemiddelde temperatuur en de luchtkwaliteit, maar ook op zaken als waterbeheer en –toevoer. En dus ook op het aanleggen en onderhouden van groen. Hoe ga je daarmee om als het gaat om water- en groenbeheer? En wat betekent het voor de inrichting en het beheer van de ruimte?

In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

- De waterketen en de uitdagingen rondom waterbeheer: berging, droogte, afvoer, zuivering, hergebruik;
- De rol van groen in het oplossen van problemen rond waterbeheer;
- Oorzaken en gevolgen van de opwarming (van de stad), hitte-eiland effect, en mogelijke oplossingen;
- Invloed van groen op de luchtkwaliteit, met bijbehorende plantenkennis (focus op tolerantie, afvang, buffer en afscherming).
- Excursie: bezoek aan relevante projecten;

Yuverta verzorgt deze masterclass in samenwerking met diverse experts van de gemeente Utrecht.
Klik op de link hieronder voor meer info en om je aan te melden:

Masterclass Klimaatadaptatie