Lezing 'Maaien met echte kansen voor natuur'

dinsdag 19 februari 2019

Groenstudieclub Midden Nederland in samenwerking met de Groene Hotspot Houten.

 

Spreker komt van Biodivers (www.biodivers.nl)

BIODIVERS acht het, gelet op de ontwikkelingen binnen Nederland, noodzakelijk dat er maatregelen worden genomen om de biodiversiteit van de hier nog aanwezige inheemse wilde planten in stand te houden en te bevorderen. Haar bijdrage aan de instandhouding en verdere verspreiding van soorten planten (en als gevolg daarvan ook weer diersoorten) bestaat uit het verzamelen van inheemse zaden en deze vervolgens weer uit te zetten door verkoop aan onder andere terreinbeheerders, overheden, landgoedeigenaren en particulieren. Door het landschap verantwoord te beheren zal de natuur beter tot haar recht komen.

Het bedrijf is, naast zadenleverancier, ook een ecologisch adviesbureau, waar advies kan worden gegeven voor een juiste ecologische toepassing van de zaden. Teevens heeft BIODIVERS ervaring opgedaan in maaien. Dat laatste zal aan de orde komen tijdens de lezing.

De zaal op de schooltuin van Wellantcollege mbo Houten is open vanaf 19.00 uur, aanvang van de lezing is 19.30 uur. Rond 21.00 uur eindigt de lezing en is er ruimte voor discussie. Na afloop kan men onder het genot van een drankje napraten waarna om 22.00 uur de deuren sluiten.

Parkeren: Randhoeve 2, Wellantcollege te Houten. Vanaf parkeerplaats NIET naar hoofdentree lopen maar richting spoor en daar via de brug de rondweg oversteken richting schooltuin/lokaal 1.5

Doelstelling van de Groenstudieclub Midden Nederland is het uitwisselen en verspreiden van vakkennis tussen de groenvoorzieners/beheerders openbaar groen en het bevorderen van het onderlinge netwerk. Streven is om onderwerpen aan bod te laten komen passend in het brede vakgebied binnen de Openbare Ruimte. info@groenstudieclubmiddennederland.nl