Lezing 'Bestrijding Japanse Duizendknoop'

dinsdag 27 november 2018

Groenstudieclub Midden Nederland ism de Groene Hotspot Houten

Deze lezing wordt verzorgd door Joyce Penninkhof (www.probos.nl).

In 2011 is Probos begonnen met onderzoek naar bestrijding van invasieve soorten, omdat er vanuit het beheer steeds meer vragen over geschikte methoden gesteld werden. Uit beschikbare kennis en wetenschappelijke literatuur bleek het niet mogelijk om één of meerdere methoden aan te wijzen die in Nederland succesvol zouden zijn bij bestrijding van Aziatische duizendknopen.

Daarom is in 2013 de landelijke praktijkproef bestrijding duizendknoop opgestart om meerjarig onderzoek te doen naar kostenefficiëntie en effectiviteit van een aantal bestrijdingsmethoden. Op ongeveer 120 locaties zijn gedurende 4 groeiseizoenen zeven bestrijdingsmethoden en varianten daarop getest. De bestrijdingen zijn uitgevoerd door de 31 terrein beherende organisaties die mee wilden werken aan de praktijkproef. Tijdens de lezing worden de resultaten van de bestrijdingsmethoden toegelicht en wordt inzichtelijk gemaakt welke methoden het meest effectief en kostenefficiënt zijn.

De lezing is gratis en vrij toegankelijk. Aanmelden hoeft dus niet. 

De zaal op de schooltuin van Wellantcollege mbo Houten is open vanaf 19.00 uur, aanvang van de lezing is 19.30 uur. Rond 21.00 uur eindigt de lezing en is er ruimte voor discussie. Na afloop kan men onder het genot van een drankje napraten waarna om 22.00 uur de deuren sluiten.

Parkeren: Randhoeve 2, Wellantcollege te Houten. Vanaf parkeerplaats NIET naar hoofdentree lopen maar richting spoor en daar via de brug de rondweg oversteken richting schooltuin/lokaal 1.5. Klik hieronder voor de presentatie:

Lezing Japanse Duizendknoop

Doelstelling van de Groenstudieclub Midden Nederland is het uitwisselen en verspreiden van vakkennis tussen de groenvoorzieners/beheerders openbaar groen en het bevorderen van het onderlinge netwerk. Streven is om onderwerpen aan bod te laten komen passend in het brede vakgebied binnen de Openbare Ruimte. info@groenstudieclubmiddennederland.nl

route schooltuin