Cursus Wet natuurbescherming

woensdag 9 oktober 2019

Tijdens deze cursus besteden we uitgebreid aandacht aan basiskennis over de wet. Na het volgen van de cursus kun je onderhoud verrichten in een gebied met beschermde flora en fauna. De cursus wordt afgesloten met een examen. De cursus is bedoeld voor uitvoerende medewerkers en meewerkende voormannen.

Inhoud:
- herkennen van beschermde soorten
- context Flora- en Faunawet
- werkproces en communicatie

Cursusdata: 9 en 16 oktober 2019 / 22 en 29 januari 2020
Cursustijden: 09.30 - 16.00 uur
Locatie: Wellantcollege, Randhoeve 2, Houten

Klik hieronder voor meer info en om je in te schrijven:

Wet natuurbescherming 1