Bijeenkomst herinrichting Wellantpark

donderdag 16 mei 2019

Groene Hotspot Houten organiseert op donderdag 16 mei een bijeenkomst voor de architecten, ontwerpers en hoveniers die betrokken waren bij de aanleg van de oorspronkelijke thematuinen in het Wellantpark (voormalig Makeblijde).

Groene Hotspot Houten wil deze tuinen nieuw leven inblazen en toekomstbestendig maken in samenwerking met de oorspronkelijke ontwerpers/makers. Belangrijk is dat de tuinen een onderwijsdoelstelling krijgen en dat de herinrichting gedaan wordt door het bedrijfsleven in samenwerking met studenten van Wellantcollege Houten. Innovatie, klimaat, biodiversiteit en beleving staan centraal.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.45 – 15.00 uur: inloop met koffie
15.00 – 15.30 uur: uitleg Hotspot en doelstellingen Wellantpark (Ton Westerveld, Heidi Kamerling)
15.30 – 16.00 uur: wandeling over het park, bekijken huidige stand van zaken park en thematuinen
16.00 – 16.30 uur: interactieve uitwisseling ideeën
16.30 – 17.00 uur: vervolgafspraken maken en netwerken met een hapje en drankje

Indien u niet aanwezig kunt zijn wilt u dat dan doorgeven via: info@groenehotspothouten.nl. Mocht u geen behoefte hebben om te participeren en heeft de door u ontworpen of aangelegde tuin voor u geen waarde meer willen we dat graag weten. Dan zullen wij er een andere bestemming aan geven.

Wij hopen u te mogen ontvangen op het Wellantpark op 16 mei aan de Oud Wulfseweg 3.

Met vriendelijke groeten,

Ton Westerveld en Heidi Kamerling
Manager en projectleider Groene Hotspot Houten

t.westerveld@wellant.nl 
hk.kamerling@wellant.nl

Routebeschrijving naar het Wellantpark Houten