Alumnibijeenkomst 15 maart: GEANNULEERD

vrijdag 15 maart 2019

Update vrijdag 8 maart 2019: Wegens te laag deelnemersaantal is er besloten de alumnidag van 15 maart niet door te laten gaan. We gaan ons beraden op de manier waarop we dit voortaan gaan doen.

 

Voor oud studenten: Welkom op de tweede Alumnibijeenkomst!

Thema: Toekomstbestendige beplanting voor stad en tuin

 

Deze bijeenkomst is een vervolg op een succesvolle eerste alumnibijeenkomst waarbij er kennisdeling en ontmoeting plaats vindt tussen oud studenten van de groene opleidingen van Wellantcollege. Deze bijeenkomsten worden voor en door alumni verzorgd en zijn gratis.

NIEUW: de bijeenkomst vindt plaats op de plek waar de Groene Hotspot Houten vanaf februari 2019 zit: op het voormalig terrein van architectuurpark Makeblijde oftewel het "Wellantpark". Naast ontmoeting en het bijwonen van twee inspirerende lezingen kun je het park bezoeken. We willen graag jouw mening weten over de toekomstige invulling van het park, we willen dat in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven gaan doen.

Spreker 1: Michiel van de Bunt: diverse functies van beplanting. Michiel was ooit mbo uitblinker en momenteel werkzaam bij van der Tol (Hollandsche Rading). Hij is dagelijks bezig met het vergroenen van de stad. Aan de hand van uiteenlopende projecten zal hij diverse functies van beplanting laten zien. www.vandertolbv.nl

Spreker 2: Hilbert Ruiter: biodiversiteit vertalen in een ontwerp. Hilbert is eigenaar en ontwerper bij buro Ruiter. Hilbert heeft bij ons mbo gedaan en daarna tuin- en landschapsontwerp op Larenstein hbo. Hij zal ons meenemen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van een biodiverse tuin. Aan de hand van diverse projecten laat hij zien welke keuzes je als ontwerper maakt om beplanting te realiseren. Daarin is het vaak mogelijk om tuinen biodiverser te maken. www.buroruiter.nl

De bijeenkomst start om 15.00 uur met inloop en koffie. De lezingen starten om 15.30 en duren tot 17.00 uur. Tussendoor kan er in het park gekeken worden. Aansluitend aan de lezingen is er tot 18.00 uur ruimte voor discussie, borrelen en netwerken.

Locatie is op het Wellantpark, oud Wulfseweg 3 in Houten (tegenover de schooltuin van Wellantcollege mbo).

project van der Tol

Wil je ook komen naar deze bijeenkomst, anderen ontmoeten en meer leren over de toekomstbestendigheid van de beplanting in stad en tuin? 

Meld je dan aan via info@groenehotspothouten.nl